צפו בתיעוד: מסע לויית בת הגריא דינר

לוית נשמה טהורה הנערה רחל ע"ה בתו של רב מרכז בני ברק הגאון הפוסק רבי יהודה אריה הלוי דינר שליט"א, בלוייה הספידו מרן ראש ישיבת פוניבז' הגרב"ד פוברסקי שליט"א, אביה  שליט"א, הגאון ר' מרדכי בונים זילברברג שליט"א הספדו המרטיט של מרן הגרב"ד פוברסקי שליט"א המנוחה הינה בתו של הגאון רבי יהודה אריה דינר, מדייני בד"צ … המשך לקרוא צפו בתיעוד: מסע לויית בת הגריא דינר